︎︎︎︎︎  Danseseminarrekka Montebelloseminarene ︎︎︎︎︎

Vi danserne på Montebello Kulturhus ønsker å åpne huset for det kjære feltet vårt! I første omgang har vi laget dette nettstedet som fungerer som et slags online danseseminar. I løpet av våren og sommeren 2021 vil vi publisere tekster, bilder, videoer og dansefantasier her, samt invitere til digitale samtalerom.

Vi har invitert en amazing gjeng til å dele av sine arbeidsprosesser som alle berører dans. Herunder forfattere, designere, visuelle kunstnere og formgivere såvel som dansekunstnere. 

Vi gleder oss til vi kan invitere til real-life events, dans, dinnerz og hygge på huset når Oslo er mindre pressa.

xx,
Cecilie, Rina, Mina, Jonas og Magdalene
ved
Montebøllo og Noreveien utøverfellesskap

<3


︎︎︎

Montebelloseminarene

er et scenekunstfaglig samarbeid mellom kunsterkollektivene Montebøllo og Noreveien utøverfellesskap under Montebello Kulturhus som arrangeres for første gang våren 2021. Ambisjonen er å åpne opp for deling av ulike kunstneriske prosesser og praksiser, og å skape rom for diskusjoner og samtaler som binder det skapende, utøvende og tenkende sammen.

Montebelloseminarene 2021 ønsker å undersøke hvordan ikke-kroppslige elementer informerer den kroppslige, dansekunstneriske og utøvende prosessen og danserisk performativitet.  


Montebello Kulturhus er et kunsterdrevet kulturhus etablert våren 2020 i gamle Smestad Transformatorstasjon. Kulturhuset er en prarplyorganisasjon for fem kunstnerkollektiv som tilbyr arbeidslokaler til scenekunstnere, billedkunstnere, kunsthåndtverkere, forfattere og designere. Anno 2021 er kulturhuset fast arbeidssted for 50+ kunstere innen ulike kunstuttrykk.  montebellokulturhus@gmail.com ~ Noreveien 24, 

Montebøllo er et scenekunstkollektiv stifta i 2019. Montebøllo ble initiert fra felles desire om en egen plass hvor vi kan arbeide og eksperimentere  i nærheten av andre kunstnere, samt dele praksiser og ideer. Vi er lokalisert i gamle  Smestad Transformatorstasjon i Oslo, hvor vi sambruker 280 kvm som blant annet arbeidsplass, atelier, dansestudio og produksjonslokale. Montebøllo er åpen for ulike samarbeider med eksterne kunstnere. I dag består kollektivet av unge kunstnere som alle virker i det frie kunstfeltet, hovedsakelig innen scenekunst. monteboello@gmail.com ︎︎︎ montebøllo

Noreveien utøverfellesskap er et arbeidsfelleskap i Noreveien 24 som ble etablert av dansekunster Mina Weider og billedkunster Jon Vogt Engeland mars 2020. Felleskapet deler 200kvm lokaler i gamle Smestad Transformatorstasjon som benyttes til dansestudio, felleskontor og kjøkken, prosjektrom og 3 private atelier.  Lokalene benyttes i dag som daglig arbeidsplass for til sammen 12 kunstnere innen dansekunst, billedkunst, litteratur og kles-og kostymedesign. Det arbeides med å etablere visningsstedet 3ETG i foreningens lokaler.


                                                 


om