kroppen er alltid et sted                  
                                                          jeg kan løsne fra hvor som helst!

ved å flytte blikket
igjen blikket!
ved å skifte retning
la en ny tanke komme til                  jeg kan løsne fra hva som helst
jeg kan løsne ned og opp
la vekten løsne  slippe ned 
 
jeg kan løsne armene
som hviler i vekten på gulvet          
jeg kan løsne en spenning               jeg kan løsne fra hvor som helst


                                                       
om