TOILE

En prosess med å forme, bygge, bevege og skulpturere i møtepunktet mellom dans og kostyme.
   Av kles- og kostymedesigner Karine Næss og dansekunstner Mina Weider.


TOILE er et fransk ord og brukes om den første skissen man syr opp av et plagg. Tittelen henviser til en begynnelse og peker på et utforskende stadie der toilene vi arbeider med oppleves som et frirom for utprøving og lek. Toile blir i overført betydning vår opplevelse av kroppens transformative og skapende kapasitet.

Gjennom ukentlige workshops våren 2021 har vi gjennomført prosjektets første utforskningsperiode. Her deler vi noen av de arbeidsmetodene og materialene vi har utarbeidet.


STILLBILDERVed å fryse materialene i stillbilder får vi mulighet til å se nærmere på linjer og komposisjoner i kroppen. Stillbildene blir tekstile skulpturer og punkter vi kan bruke for å kartlegge koreorgafi. Vi akkumulerer disse til et arkiv over besøkte materialer slik at vi kan navigere videre.


ARBEIDSKORTArbeidskort er utklipte stillbilder som vi bruker for å se på utviklingen av et materiale. Disse kortene gir oss mulighet til pusle sammen posisjonene på nye måter som vi igjen kan teste i praksis. Arbeidskort blir på denne måten et navigasjonsverktøy i prosessen med å finne nye bevegelseslandskap.


SPEILINGSpeiling er gjerne en reflekterende prosess, men kan også være grunnlaget for forståelse. Ved å bruke speiling som et grep i kroppen, arbeider vi med å skape halve, hele eller nye kropper.


FØRSTE TOILEEn en av de første skissene som åpnet opp interessen for å abstrahere og leke med persepsjonen av kroppen.


BROENÅ gå i bro er en gymnastikk-øvelse som kan vekke en følelse av nostalgi. En bro er en overgang fra et sted til et annet. I Broen ser vi nærmere på hvilke kroppslige overganger som oppstår i dette møte.


KRABBENEn krabbe er et skalldyr som beveger seg sidelengs. Å krabbe er noe barn gjør før de går. I Krabben utforsker vi skulpturens krabbe-stadie. Gjennom utforskning av vekt, balanse og forflytning lærer den seg å gå.


HAVFRUENHavfruen er et mytisk vesen som er halvt menneske og halvt fisk. Havfruens form er også noe som tas opp i kjoler og skjørt - kalt havfruesnitt. I materialet Havfruen jobber vi med kroppslig nærhet gjennom intimitet og sårbarhet.


I SVINGÅ svinge er å bevege seg i bue. Sving er en type pardans. I sving er å være i gang.BIOS

     
Karine Næss (f.1993) er utdannet med en mastergrad i kles-og kostymedesign ved kunsthøgskolen i Oslo (2020). I 2018 viste hun sin første kleskolleksjon under Oslo runway og har senere arbeidet under den delte kreative plattformen Add-to. Der arbeider hun skulpturelt med klær i forholdet mellom konstruksjon og tekstil. Hun utforsker også dette i samarbeid med danser og koreograf Mina Weider og har blant annet designet kostymer for Oldemors dans (2018), Skalldyr (2019) og Danseaften (2020).
Mina Weider (f.1993) er en Oslo-basert danser og koreograf som jobber skapende og utøvende i egne og andres prosjekter. Hun jobber i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige og har vist arbeid ved Dansens Hus, Ravnedans og Oktoberdans. Av hennes viktigste prosjekter kan nevnes Oldemors dans (2018), Singel (2019) og Danseaften (2020)  hvor hun i alle jobber med dans i korte formater. Hun har de siste årene hatt et tett samarbeid med kles-og kostymedesigner Karine Næss, og har blant annet medvirket i arbeid av Roza Moshtaghi, Berstad/Seljeseth/Helgebostad og Ayatgali Tulebek. Hun er utdannet fra Norges Dansehøyskole med bachelor i jazzdans med pedagogikk (2015) og fra Kunsthøgskolen i Oslo med master i dans (2017). 

om