Nordisk Partitur FLUKT og FORVANDLING, 
SNØ og JEGER, NÅL og KNIVMENING

Uten at det var det noe jeg lette etter, har teksten fått tydelig mening for meg. Jeg har heller ikke prøvd å unngå å finne mening i teksten.
Når meningene først befestet seg, var de der, i tankene og i kroppen – som noe overordnet – som grunnleggende fornemmelse og betydning, som har påvirket mine valg på alle plan.

Og hva er mening?
Mening er vel det man gjenkjenner – enten man forstår det eller ikke. Kroppen er mening – og meningene jeg har funnet, har akkumulert gjennom både det å lese og å gjøre - i den tenkende dynamikken i begge aktivitetene og i motsetningene og sammenfallene mellom språk og kropp.
HVORDAN TEKSTEN PÅVIRKER HVORDAN JEG BÆRER KROPPEN

I tillegg til i tittelen, er jeger eller forskjellige typer krigere og det å jakte/det jaktende, en aktivitet som går igjen i partituret, samt forskjellige karakteristikker av jegerdrakter, uniform eller rustning:        
Snø og jeger, nål og kniv
du jakter med skjegg
sover stående i rustning
nå i løyntnansuniform
du har på deg jegerdrakten. du er menneskene som plirer ut av skjelettskogen med blinde kropper
Du jakter jo. du jakter på dyret
Jegerkostymet ditt var grønt men det har hvitnet, lukten av rått kjøtt fra den jegerhvite drakten
forfedrene og krigerne, neandertalerne og fuglemenneskene,
jegerne og sirenene

Tidlig i prosessen fornemmet jeg, kanskje mest gjennom det fysiske møte med teksten, at min skikkelse hadde noe androgynt over seg;
følelsen av uniform på kroppen, snippen i halsen og mansjettene ved håndleddene, det langstrakte alvorlige barnet, i løytnantsuniform.
om