Grace Tabea Tenga (f. 1994-) er psykologistudent, afrikansk-estetisk danser i Tabanka, aktivist, skribent og kunstkritiker. Hun skriver for en rekke tidsskrifter, deriblant Klassekampen, Shakespearetidsskriftet, Scenekunst.no, Periskop.no, Ballade.no og mer. I 2019 var hun på utveksling til Universitetet i Cape Town, Sør-Afrika, og har tidligere studert Tverrfaglige Kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo. Grace er arrangementsansvarlig for fagprogrammet til African Students Association (mest kjent for å organisasjon av Black Lives Matter demonstrasjonene etter mordet på George Floyd) og sitter i styret til FRI (Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold) Oslo og Viken. Disse erfaringene bidrar til hennes interseksjonelle blikk på kunst- og samfunnsspørsmål.


Grace Tabea Tenga, foto: Thato Thenda
Nicole Rafiki er kunstner og kurator med base i Oslo og Johannesburg (SA). Hun bruker tekstil, tekst og fotografi for å utfordre den stereotype skildringen av rom, kontekster og menneskene som er berørt av konfliktrelatert Global Migrasjon. Rafikis konseptuelle fotografier bruker symbolikk som et verktøy for å skape dialog og engasjement rundt temaer som kjønn, identitet og sosial konstruksjon/dekonstruksjon. I 2021 stiller hun ut blant annet på Østlandlandsutstillingen.
︎︎︎msrafiki.comNicole Rafiki, selvportrett

om