6. Dialog


︎︎︎Sjå begge filmane
1. Fri for tekst
2. Dans til opptak


1.

2.

om